TRỊ ĐAU LƯNG, ĐAU CỘT SỐNG LƯNG – HIỆU QUẢ SAU 1 LIỆU TRÌNH